email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак
У оквиру Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – програма локалног партнерства „УДРУЖИМО СЕ“ (II-01 377, 19. мај 2023. године) који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница пријавило се 6 (шест) неформалних група с територије општине Рашка. Јавни позив је (уз једно продужење) трајао…
На основу Одлуке Општинског већа општине Рашка, III број: 06-VI-18/2023-19 од 17. маја 2023. године, комисија за отуђење непокретне ствари дана 03.07.2023. године расписује ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, КОТЛА НА УГАЉДРУГИ КРУГ-Јавно надметање писане понуде- I Предмет отуђења 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда…
 На конкурсу Министарства за бригу о породици и демографију, Општина Рашка је добила 9.120.000,00 динара за реализацију пројекта усмереног ка стварању бољих услова у здравству, образовању и социјалној заштити. Уговор о спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце потписали су 22. јуна у Београду министарка за…
Обавештавамо вас да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа организује и спроводи Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ИБ реда Kраљево – Рашка – Нови Пазар, у складу са Законом…
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.36. Правилника о садржини,…
Подела сигурносних ауто-седишта за 180 малишана рођених 2022. године, биће организована у понедељк 19. јуна у Хали спортова у Рашки. Прва група родитеља моћи ће да преузме седишта од 11 сати, а друга група од 13 сати. Набавка и подела безбедносних седишта једна је од превентивно – промотивних активности Савета…
На основу Одлуке Општинског веће општине Рашка о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње циркулационих пумпи III број: 06-V-23/2023-11 од 16. јуна 2023. године и Правилника о суфинансирању енергетске…
Чланови Општинског већа усвојили су Одлуку о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику. Плански основ за израду Измена и допуна Плана је Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник. Носилац израде плана је Општинска управа Рашка. На седници ОВ усвојена је Одлука о…
Статистистички годишњак Општине Рашка је основна статистичка публикација Општинске управе Општине Рашка у којој се објављују званични статистички подаци. Ова публикација на свеобухватан и систематски начин пружа избор најважнијих података из свих области друштвеног и економског живота. У обради података коришћени су јединствени методолошки поступци, тако да су подаци упоредиви…
21. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 16. јуна 2023. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова. За ову седницу предложен је следећи допуњени ДНЕВНИ РЕД- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ…