34. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА се одржати 30. септембра 2014. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Весна Курандић, самостални стручни сарадник за образовање Општинске управе Рашка.

3.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Стеван Бакрачевић, секретар ЈП „Стан“.

4.РАЗМАТРАЊЕ СТУДИЈЕ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Премовић, саобраћајни инспектор општине Рашка.

5.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ – ЛИСИНА, ЧАЈЕТИНА, ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6.ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ  ПРИВРЕМЕНОГ ЗАПРЕМАЊА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА РАШКЕ У ДАНЕ ВАШАРА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7.ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8.ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

9.РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 05. СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

10.РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ОД 24. СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИНЕ СА ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ ОВЕ КОМИСИЈЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник Комисије за разматрање поднетих захтева.

11.ТЕКУЋА ПИТАЊА.