24. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 18. новембра 2014. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
 УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет и финансије.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет и финансије.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Милутин Диздаревић, председник Комисије за одликовања и друга друштвена признања.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА СА ТАКСЕНОМ ТАРИФОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПОСЛОВНОЈ 2013. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Др Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Весна Курандић, самостални стручни сарадник за образовање Општинске управе Рашка.
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Стеван Бакрачевић, секретар ЈП „Стан“.
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ СА ЈАВНИМ КОНКУРСОМ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
 
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА СИГИШОАРЕ, РУМУНИЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Тијана Пајевић, помоћник председника општине.
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 314/2 КО РАШКА СЗТР „ЕКО – ПАК ПИЛАЦ“ ИЗ РАШКЕ И КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 314/6 КО РАШКА МАРТАЋ ЈОРДАНУ ИЗ СУПЊА;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 631/5 КО РАШКА МИЛИНКУ ПЕТРОВИЋУ ИЗ РАШКА;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 49/10 КО РАШКА МИЛУТИНУ ШЋЕЛОВИЋУ ИЗ МИСЛОПОЉА;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 384/4 КО РАШКА СТАНЧИЋ ГОЈКУ ИЗ РАШКЕ;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО РЕШЕЊУ СО РАШКА I БРОЈ. 06-VI-4/2008 ОД 20.11.2008. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 17. ДО ТАЧКЕ 21:    Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта.
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''СТАН'' У РАШКИ;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО'' У РАШКИ;
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СУТЈЕСКА'' У СУПЊУ;
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОШАНИЧКА БАЊА'' У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ РАШКА;
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, А ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 22. ДО ТАЧКЕ 30:    Вулић Пашајлић, председник комисије за административна питања.
31. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.