Планина Голија, са дужином од 32 км, је највиша планина југозападне Србије, са пространим пропланцима изнад 1200 м и врховима преко 1400 м. Највиши врх Голије је Јанков камен на 1.833 мнв. Голија је препознатљива по рекама Моравица и Студеница, и њиховим притокама са клисурастим долинама, слаповима и водопадима. Повољна клима чини је ваздушном бањом. Разноврсни биљни и животињски свет , као и ретке врсте, дају посебну вредност овој планини – планински јавор, велики број врста птица, ретка дивљач, итд.

Влада Републике Србије је, 2001. године, донела Уредбу којом се подручје планине Голија проглашава „Парком природе“, а сврстава се у прву категорију заштите, као природно добро изузетног значаја. Парк, укупне површине 75.183 ха, обухвата подручја општина Ивањица, Краљево, Рашка, Нови Пазар и Сјеница. У општини Рашка, Парк природе Голија обухвата катастарске општине Биниће, Боровиће, Градац, Крушевица и Плешин.

МAB/UNESKO комитет је у оквиру Парка природе Голија, на предлог Завода за заштиту природе Србије, прогласио Резерват биосфере Голија-Студеница, на површини од 53.804 ха.

Голија је атрактивна туристичка дестинација и током зимског и летњег периода. У последњој деценији Голија је добила савремене  ски-стазе, жичаре, као и пратеће ски-садржаје, а посећују је гости из целе Србије, као и иностранства. У периоду летњих месеци, Голија је погодна за рекреацију у виду благих шетњи и планинарења.
 
На Голији постоје два хотела, на Одвраћеници хотел „Голија“, а са Ивањичке стране хотел „Голијска река“.

Постојеће стање указује на потребу за значајним улагањима у развој комуналне и туристичке инфраструктуре на планини Голија.