Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета може да гласа ван бирачког места, а на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обавести Изборну комисију општине Рашка од 29. маја 2024. године а најкасније до 11 часова на дан гласања 2. јун 2024. године, односно Бирачки одбор на дан гласања 2. јуна 2024. године најкасније до 11 часова.

Бирач пријаву о гласању ван бирачког места подноси Изборној комисији општине Рашка на бројеве телефона: 065/6559292, 065/8624880 и 064/6413313.

 

Председник Изборне комисије општине Рашка
Мирко Шћеловић, дипл. правник