Обавештавају се грађани да је дана 20.01.2023. године од стране грађевинске инспекције општине Рашка донета превентивна мера   З А Б Р А Н А   К О Р И Ш Ћ Е Њ А пешачког моста преко реке Ибар који се налази у близини зграде Електродистрибуције у Рашки на катастарској парцели бр. 633/1, КО Рашка, због опасности по безбедност овог објекта.

Овом приликом молимо грађане да се не приближавају уређеним нити неуређеним обалама реке Ибар, реке Рашка и Трнавске реке због очигледне опасности по безбедност живота