Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу за пречишћавање отпадних вода
ППОВ ,,ЛИСИНА", Копаоник, Рашка


Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.03.2021. год. закључно са 18.03.2021.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.03.2021. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Присуство коронавируса лабораторијски је потврђено код још 10 особа са територије општине Рашка. Анализирана су 52 узорка. У трећем таласу епидемије евидентирано је 1.858 оболелих од ковида 19.
Током јучерашњег дана Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је 121 пацијента. Са сумњом на заразу вирусом корона лекару су се обратиле 42 особе. Други или контролни преглед обавило је 79 пацијената. Урађен је 31 пи-си-ар и антигенски тест. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 20 пацијената из Рашке, док је у Ковид болници у Новопазарској бањи хоспитализовано 14 наших суграђана.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да поштују мере превенције и да се вакцинишу. На издвојеном пункту за вакцинацију у Супњу, имунизација становништва против заразне болести ковид 19 спроводи се у складу са планом.


10.3.2021. године

Од 38 анализираних узорака са територије општине Рашка, присуство коронавируса потврђено је код 15. Укупан број инфирицираних у трећем таласу епидемије сада износи 1.848.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка јуче је примила 135 пацијената. Њих 60 се јавило лекару због тегоба које упућују на заразу вирусом корона. Други или контролни преглед обавило је 75 пацијената. Урађена су 42 пи-си-ар и антигенска теста. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 20 пацијената из Рашке, док је 12 наших суграђана хоспитализовано у Ковид болници у Новопазарској бањи.
Лекари упозоравају да се епидемиолошка ситуација у читавој земљи погоршава. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да контакте сведу на минимум, да носе заштитну маску и да се пријаве за вакцинацију.

У последња 4 дана вирус корона лабораторијски је потврђен код 49 особа са територије општине Рашка. Обрађен је 141 узорак. Од ковида 19 у трећем таласу епидемије оболеле су 1.833 особе.
За 4 дана у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка прегледано је 425 пацијената. Са симптомима сличним ковиду 19 на први преглед су се јавиле 223 особе. Други или контролни преглед обавила су 192 пацијента. Урађена су 183 пи-си-ар и антигенска теста. Од 13. априла прошле године закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је пи-си-ар и антигенском методом тестирано 6.657 лица.
Према најновијим подацима Дома здравља, вакцину против коронавируса примила су 2.922 грађанина општине Рашка. Ревакцинисано је њих 1.869.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се придржавају противепидемијских мера и да се вакцинишу једном од понуђене 4 вакцине.

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021 и 17/2021) и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 06. марта 2021. године, доноси следећу

НАРЕДБУ
о допуни наредбе о мерама за смањење ризика од ширења
заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка

I
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом на територији општине Рашка, а на препоруку Кризног штаба Републике Србије за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, допуњује се наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка тако да 06. марта 2021. године радно време објеката у којима се обављају делатности у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06,00 часова до 12,00 часова.
У периоду од 06. марта 2021. године, од 12.00 часова, до 08. марта 2021. године, до 06.00 часова, објекти и други простори у којима се обављају делатности из става 1. овог члана неће радити.
Ограничење из става 2. овог члана не односи се на рад:
1. апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;
2. трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
3. самосталних малопродајних објеката у којима се обавља трговина на мало (продаја штампе, дуванских прерађевина и ситних предмета) која се обавља тако да купац не улази у објекат (киосци и трафике);
4. ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;
5. позоришта, односно других објеката установа културе у којима се играју раније заказане представе из области позоришне уметности и уметничке игре;
6. ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају;
7. објекти намењени за спорт и рекреацију - када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;
8. свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.
Објекти и други простори у којима се обављају делатности из става 3. овог члана могу радити до 21,00 часа.
У периоду од 06. марта 2021. године, од 00,00 часова, до 08. марта 2021. године, до 06.00 часова објекти у којима се обављају делатности у области угоститељства које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и сл.), а који се налазе у зимским туристичким центрима неће радити, изузев угоститељских услуга које се корисницима смештаја пружају у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају и које се могу пружати до 22,00 часа.

У свему осталом наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка остаје на снази.

II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

III
Наредбу објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-25/2021-1
Дана: 06. марта 2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

23.2.2021, Златибор - Представници/е одабраних удружења претходних дана били су посвећени новим знањима и информацијама у процесу развоја капацитета удружења која представљају, овог пута фокус стављајући на развој пројектне идеје и управљање пројектним циклусом.
Како уобличити идеју у конкретну акцију, одговарајући на стварне потребе и приоритете заједнице; где пронаћи подршку за реализацију исте, од локалног до међународног нивоа; како пронаћи адекватне партнере и заједнички наступити; које је кораке у спровођењу активности неопходно предузети, била су само нека од питања која су полазници/е обрадили у оквиру другог модула на пројекту “Одржива удружења за јаку заједницу”.
У наставку, реализујући све оно што је предвиђено трећим модулом, полазници/е су се бавили и финансијском компонентом пројекта - од адекватне припреме буџетске пројекције до праћења и извештавања о финансијским сегментима на пројекту, упознајући се и са основним елементима књиговодства за удружења, те долазећи до информација када је ревизија неизоставни део процеса.
“На почетку процеса указали смо свима да ово неће бити још једна сувопарна активност базирана на теорији, већ да ћемо кроз конкретне примере и упознавање са практичним ситуацијама из живота, полазнике/це водити до креирања заједничког производа - пројектне идеје уобличене у пројектни предлог, који ће им остати као трајна вредност за даљу комуникацију са потенцијалним донаторима. Евидентно је да сви присутни заиста цене такав приступ и сматрају да је управо то оно што ову обуку разликује од низа других које су похађали, због чега свим заједничким едукативним активностима приступају са пуно пажње, енергије и посвећености. То је оно што је дало додатни квалитет модулима ИИ и ИИИ, а саме полазнике/це додатно инспирисало пред завршни сегмент учења посвећен видљивости и комуникацији”, указала је пројектна координаторка Александра Кнежевић.
По окончању иницијалне обуке, полазници/е ће наставити да разрађују своје пројектне идеје уз подршку стручног тима, како би их припремили за адекватно представљање на Сајму пројектних идеја планираном за јул 2021. године.
Пројекат „Одржива удружења за јаку заједницу“ спроводи Развојни центар за младе у партнерству са Дечјим савезом Општине Рашка. Иницијатива је део ширег пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Влада Шведске.

Од 43 анализирана узорка са територије општине Рашка, присуство вируса корона потврђено је код 11. У 3. таласу епидемије од ковида 19 званично су оболеле 1.784 особе.
Јуче је у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка прегледано 115 пацијената. На први преглед са симптомима који упућују на заразу коронавирусом, лекару се јавило 68 лица. Други или контролни преглед обавило је 47 пацијената. Тестиране су 53 особе. Од 13. априла 2020. године до данас у Дому здравља је урађено 6.744 пи-си-ар и антигенских тестова.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да буду одговорни и поштују противепидемијске мере.


4.3.2021. године

Према последњим подацима Завода за јавно здравље Краљево, од 56 анализираних узорака са територије општине Рашка, коронавирус је потврђен код 10. Укупан број особа код којих је дијагностикован ковид 19 током трећег таласа епидемије је 1.773.
У Ковид амбуланти Дома здравља јуче је евидентирано 146 прегледа – 68 првих и 78 других или контролних. Тестиран је 31 пацијент. Од 13. априла 2020. године закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађен 6.421 пи-си-ар и антигенски тест. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лече се 24 пацијента из Рашке. У Ковид болници у Новопазарској бањи смештено је 7 Рашчана.
Имунизација становништва против заразне болести ковид 19 спроводи се у складу са планом. До сада је вакцинисано 2.876 становника општине Рашка. Дугу дозу вакцине примило њих 1.552. На издвојеном пункту за вакцинацију у Супњу, вакцинисане су 3.574 особе са севера Косова. Број ревакцинисаних лица са севера Косова је 2.816.
Пораст броја прегледа у Ковид амбуланти и свакодневни двоцифрени број новооболелих, као и већи број хосптализованих пацијената, показују да је вирус веома активан у популацији. Општински штаб апелује на грађане да смање контакте и примењују све превентивне мере како би се зауствило ширење вируса.


3.3.2021. године

Још 13 грађана општине Рашка позитивно је на вирус корона. То показују резултати након анализе 47 узорака. У трећем таласу епидемије зараза коронавирусом потврђена је код 1.763 особе.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка јуче је примила 145 пацијената. Са сумњом на обољевање од ковида 19 лекару се обратило 88 лица. Контролни или други преглед обавило је 57 пацијената. Урађено је 57 тестова. Од 13. априла прошле године закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је пи-си-ар и антигенском методом тестирано 6.390 грађана. Према последњим подацима, у Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лече се 23 пацијента из Рашке, док је у Ковид болници у Новопазарској бањи хоспитализовано 6 наших суграђана.
Општински штаб за ванредне ситуације упозорава да је епидемијска ситуација у Рашки неповољна и да су за само месец дана вирусом корона инфициране чак 394 особе. Вакцинација се одвија у складу са планом, али је неопходно строго поштовати све противепидемијске мере како би се могућност преношења вируса свела на најмању могућу меру.


2.3.2021. године