среда, 21 децембар 2016 16:34

ИЗВЕШТАЈ СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На тринаестој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 16.12.2016. године одборници су усвојили Одлуку о буџету општине Рашка за 2017 године. Планирани приходи Одлуком у буџету у 2017.години износе 1.041.952.418,00 динара, док се вишак прихода који се преноси у следећу годину износе 122.580.082,00 динара, што укупно износи 1.164.532.500,00 динара и распоређени су на расходе и издатке у истом износу. У буџету се планира дефицит од 122.580.082,00 динара који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година. Оно што је веома важно је то да су у структури прихода изворни приходи, које остварује локална самоуправа својим активностима, учествују са 46,41%, што је скоро половину планираних прихода. Такође, треба нагласити и то да су расходи за плате запослених у структури расхода и издатака заступљени у проценту од 17,30%, а капитални расходи 22,41%.
У складу са чланом 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) Скупштина општине Рашка усвојила је Кадровски план Општинске управе општине Рашка за 2017. годину.
На седници је, такође, усвојен Програм уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину којим је планирано да се у ове намене издвоји 346.773.386,00 динара. Овим програмом за текуће одржавање и поправку инфраструктуре планирано је 86.000.000,00 динара, за инвестиције у изградњу нових објекта комуналне инфрструктуре 157.023.386,00 динара, док за прибављање земљишта у корист општине Рашка је планирано 30.750.000,00 динара.
Одборници су на седници донели и одлуку о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2017. годину. Планирани приходи су 225.120.500,00 динара, док су 223.038.800,00 динара, што значи да је планирано да ово предузеће оствари добит у 2017.години у износу 2.081.700,00 динара.

Прочитано 4005 пута