email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 14 април 2020 12:29

ЗАКЉУЧАК о додатним мерама у борби против епидемије вируса COVID-19 на територији општине Рашка

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18) а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, на предлог команданта штаба, дана 14. априла 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о додатним мерама у борби против епидемије вируса
COVID-19 на територији општине Рашка

I
Налаже се Јавном комуналном предузећу „Рашка“ да у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије вируса COVID-19 на територији општине Рашка, у току ванредног стања, подигне ниво хигијене у општини Рашка тако што ће:
- дезинфиковати улице у Рашки, Баљевцу, Брвенику и Јошаничкој Бањи сваког другог дана, док ће се дезинфекција тротоара обављати сваког дана,
- свакодневно вршити дезинфекцију свих стамбених зграда у Рашки и Баљевцу, без обзира да ли стамбена заједница има потписан уговор о одржавању зграде са комуналним предузећем или неким другим субјектом.

II
Налаже се трговинским објектима, банкама, поштама и другим установа да на сваких сат времена обављају дезинфекцију улаза и простора у коме се налазе клијенти и потрошачи.

III
Контрола спровођења овог закључка поверава се Комуналној инспекцији општине Рашка која ће у свом раду контролисати и да ли се спроводи одлука Владе Републике Србије која се односи на број потрошача у објекту, а којом је прописано да у малопродајним објектима може бити 1 особа на 20 метара квадратних, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

V
Закључак објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: Сл.
Дана: 14. априла 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

Прочитано 4426 пута