четвртак, 05 март 2020 09:56

Стипендије ученицима и студентима на терет средстава буџета Општине Рашка, за школску 2019/2020.годину

Написао
Оцените овај чланак
(1 Глас)

На основучлана 60. Статута општине Рашка (,,Сл. гласник општине Рашка“, бр.197/2018) и члана 4., 5., 6., 7. и 8.Правилникао условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета Општине Рашка(,,Сл. гласник Општине Рашка“, бр. 196/2018), и допуне Правилника од 02.децембра 2019.године, Општинско веће Општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 11.02. 2020.године, донело је следећу

 

О Д Л У К У

 

I

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета Општине Рашка, за школску 2019/2020.годину, додељује се:

А. НАГРАДЕ

Новчане награде ученицима који су у школској 2018/2019. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:

Р.

Бр

Име и презиме

Наградаза освојено:

Новчана награда

1.

Лена Баловић

 

Бронзана медаља на Републичком такмичењу из Технике и Технологије

50.000,00

2.

Филип Радовић

 

Прво место на Републичком такмичењу из математике,  Зајечар

15.000,00

3.

Анастасија Радовановић

 

Прва награда за Етно певање на Београдском музичком фестивалу

5.000,00

4.

Милица Павловић

Прва награда за  Етно певање на Београдском музичком фестивалу

5.000,00

5.

Никола Урошевић

Прво место на Међународном такмичењу бармена, Лукавачки сајам туризма и екологије

5.000,00

6.

Мила Дугалић

 

Друга награда на Београдском интернационалном музичком фестивалу ,,Анђеоски глас“, Београд

5.000,00

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2019.године до 30. септембра 2020.године, (за десет месеци), следећим студентима:

 

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Год.

студ.

Просек

1.    

Невена Вељковић

Факултет организационих наука - Београд

1

5,00

2.       

Милица Кошанин

Саобраћајни факултет- Београд

1

5,00

3.       

Александра Сретеновић

Факултет медицинских наука-Крагујевац

1

5,00

4.       

Ђурђица Деспотовић

Електротехнички факултет - Београд

1

5,00

5.       

Братислав Лазић

Факултет организационих наука-Београд

1

5,00

6.       

Јана Пашајлић

Електротехнички факултет -Београд

1

5,00

7.       

Ђурђина Јаснић

Саобраћајни факултет-Београд

1

5,00

8.       

Јелица Новковић

Криминалистичко-полицијски универзитет-Београд

1

5,00

9.       

Зорица Радивојевић

Фармацеутски факултет- Београд

1

5,00

10.   

Нађа Никић

Електротехнички факултет - Београд

1

5,00

11.   

Лука Милићевић

Факултет медицинских наука-Крагујевац

1

5,00

12.   

Вања Веселиновић

Фармацеутски факултет - Београд

1

5,00

13.   

Неда Мареновић

Електротехнички факултет - Београд

1

5,00

14.   

Данило Чешљарац

Факултет политичких наука Београд

1

5,00

15.   

Марија Чеперковић

Економски факултет -Београд

1

5,00

16.   

Јана Никић

Факултет ликовних уметности- Београд

2

9,71

17.   

Јована Ђуровић

Факултет медицинсјких наука- Крагујевац

2

8,89

18.   

Катарина Радуловић

Учитељски факултет -Лепосавић

2

8,75

19.   

Ивона Јозовић

Криминалистичко-полицијски универзитет –Београд-Земун

2

8,75

20.   

Милица Шумарац

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент-Београд

2

8,70

21.   

Данијела Бонџић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд

2

8,69

22.   

Немања Андрић

Економски факултет –Косовска Митровица

2

8,63

23.   

Немања Даничић

Технолошки факултет –Нови Сад

3

8,88

24.   

Маријана Мареновић

Филолошки факултет -Београд

3

8,60

25.   

Јован Медаровић

Факултет техничких наука-Чачак

3

8,52

26.   

Тијана Нићифоровић

Факултет организационих наука-Београд

3

8,50

27.   

Катарина Ђоровић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд

3

8,50

28.   

Нина Мартаћ

Факултет уметности-Звечан

4

9,13

29.   

Анђела Вујанац

Правни факултет -Београд

4

8,95

30.   

Урош Пантовић

Факултет техничких наука-Косовска Митровица

4

8,91

31.   

Мирољуб Јаснић

Државни универзитет Нови Пазар

4

8,91

32.   

Новица Радуловић

Шумарски факултет -Београд

4

8,90

33.   

Васкрсина Лазовић

Саобраћајни факултет -Београд

4

8,89

34.   

Марко Јездимировић

Факултет за хотелијерство и туризам-Врњачка Бања

4

8,79

35.   

Богдан Трикош

Факултет спорта и физичког васпитања-Београд

4

8,79

36.   

Филип Јоксимовић

Економски факултет -Крагујевац

4

8,71

37.   

Никола Вукомановић

Факултет спорта и физичког васпитања-Београд

4

8,58

38.   

Јелена Максимовић

Медицински  факултет -Београд

4

8,55

39.   

Александра Дугалић

Факултет медицинских наука -Крагујевац

4

8,53

40.   

Марко Деспотовић

Медицински факултет –Косовска Митровица

5

8,67

41.   

Невена Поповић

Факултет медицинских наука -Крагујевац

5

8,63

42.   

Анђела Вуковић

Медицински факултет -Београд

5

8,58

 

ДРУШТВЕНО

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

 

 

 

 

Име и презиме

Факултет

Год.

студ

Просек

1.       

Немања Лакићевић

Медицински факултет –Косовска Митровица

6

8,05

2.       

Јовица Пејић

Државни универзитет –Нови Пазар

3

8,13

3.       

Сузана Ђачић

Факултет техничких наука -Чачак

2

7,27

4.       

Весна Ристић

Висока економска школа струковних студија - Лепосавић

1

2,91

5.       

Андреа Вељовић

Природнио-математички факултет -Крагујевац

4

7,76

6.       

Исидора Баловић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд

4

6,88

7.       

Андреа Шаптовић

Економски факултет -Крагујевац

2

6,71

8.       

Марија Вељковић

Факултет медицинских наука -Крагујевац

1

4,52

9.       

Радослав Лазић

Факултет инжењерских наука-Крагујевац

2

6,44

10.   

Кристина Марковић

Факултет медицинских наука-Крагујевац

2

8,00

11.   

Ђурђина Марковић

Економски факултет -Крагујевац

4

7,20

12.   

Александра Мишовић

Факултет медицинских наука-Крагујевац

1

4,34

13.   

Марија Младеновић

Медицински факултет -Београд

5

7,83

14.   

Павле Баловић

Државни универзитет –Нови Пазар

1

3,79

 

II

Висину стипендије, одредиће председник Општине Рашка, полазећи од средстава планираних Одлуком о буџету Општине Рашка за 2019. и 2020. годину и укупног броја студената који се стипендирају.

Висина стипендије се одређује у износу од 7.000,00 динара (седамхиљададинара).

 

III

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

 

IV

            Следећи студенти су одбијени јер не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања, године старости), за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета Општине Рашка за школску 2019/2020.годину:

 

ОДБИЈЕНИ

Р.бр

Име и презиме

Факултет

Разлогзаодбијање

Год. студ.

Просек

1.

Софија Јовановић

Филолошки факултет -Београд

Самофинансирајућ

4

8,67

2.

Теодора Петровић

Факултет техничких наука-Нови Сад

Просек оцена

3

8,42

3.

Теодора Мирковић

Факултет за хотелијерство и туризам-Врњачка Бања

Просек оцена

1

4,98

4.

Софија Радосављевић

Факултет за хотелијерство и туризам-Врњачка Бања

Просек оцена

1

4,92

5.

Анђела Ђоровић

Факултет спорта и физичког васпитања-Београд

Обновљена година

3

7,83

6.

Радисав Коматина

Правни факултет –Косовска Митровица

Обновио годину

4

8,52

7.

Зорана Ђековић

Економски факултет -Крагујевац

Апсолвент у радном односу

4

8,58

8.

Владимир Диздаревић

Правни факултет -Београд

Награђиван за Дан Општине

1

5,00

9.

Катарина Здравковић

Природно-математички факултет -Крагујевац

Просек оцена

1

4,94

 

V

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе, односно од пријема ове Одлуке.

 

VI

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка и доставити одбијеним подносиоцима захтева.

Прочитано 1891 пута