среда, 20 фебруар 2013 15:15

Девета седница седмог одборничког сазива СО Рашка Истакнут

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

За  25. фебруар 2013. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова је заказана девета седница седмог одборничког сазива СО Рашка

За ову седницу предложен је  следећи Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе и председник Комисије за израду нацрта акта о промени Статута општине Рашка.

2.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Драгиша Павловић, шеф Локалне пореске администрације.

7.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

9.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КУЛТУРЕ „ДАНИ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, вршилац дужности директорa ТСО „Рашка“.

10.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, вршилац дужности директора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

11.ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРИВАЊУ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2013. ГОДИНИ ЈКП „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, вршилац дужности директора ЈКП „Рашка“.

12.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, вршилац дужности директора ЈП „Стан“.

13.ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, вршилац дужности директора ЦКОИ „Градац“.

14.ПРОГРАМ РАДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, вршилац дужности директора ЈП радио станица „Радио Рашка“.

15.ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, вршилац дужности директора ТСО „Рашка“.

16.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Наташа Пејчиновић, вршилац дужности директора Центра за социјални рад Рашка.

17.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, вршилац дужности директора ЦКОИ „Градац“.

18.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

19.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

20.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

21.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 2611/2 КО РУДНИЦА ПОВРШИНЕ 2,02 АРА КОНЦЕРНУ „ФАРМАКОМ М.Б.“ ШАБАЦ – РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА „СУВА РУДА“ ДОО ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

22.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 538/3 КО РАШКА ФИЛИПОВИЋ ХРАНИСЛАВУ ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

23.ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Прочитано 7661 пута Последњи пут измењено четвртак, 21 фебруар 2013 12:28