уторак, 09 мај 2017 08:44

ИЗВЕШТАЈ СА ШЕСНАЕСТЕ И СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На 16. седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 03.05.2017. године одборници су разматрали обиман дневни ред. Скупштина је донела Одлуку о потврђивању мандата одборнику Ивану Јоксимовићу са Изборне листе Двери -Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић - Бошко Обрадовић, као и одборнику Срећку Радуловићу-Муси са изборне листе Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС).
Такође, одборници су у наставку разматрали и усвојили извештаје о раду за 2016. годину Јавног комуналног предузећа „Рашка“, ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка, Општинског правобранилаштва општине Рашка са Планом рада за 2017. годину, затим Центра за културу, образовање и информисање„Градац“ Рашка, Дома здравља и Туристичко спортске организације Рашка.
Како би се успешно ставио у функцију издвојени објекат Предшколске установе „Весело детињство“ на Копаонику, донета је одлука о усвајању плана и програма васпитно образовног рада.
Услед измена Закона о буџетском систему Скупштина општине је донела одлуку о укидању Ватрогасног фонда општине Рашка, као и гашењу рачуна овог фонда.
У даљем раду, одборници су усвојили нову Одлуку о грађевинском земљишту како би се Закон о планирању и изградњи могао примењивати у пуном капацитету. Такође, са Законом о прекршајима је усклађена Одлука о уређењу насеља, а донета је и нова Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Рашка. За новог управљача општинским путевима и улицама, изменама Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима, одређено је Јавно комунално предузеће „Рашка“.
У циљу усклађивања рада и трансформацији Туристичко спортске организације Рашка одборници су дали коначну сагласност на статусну промену- издвајање уз оснивање јавне установе за спорт, све у складу са Планом поделе Установе за туризам и физичку културу општине Рашка – Туристичко-спортске организација „Рашка“. Уз ову одлуку донете су и пратеће одлуке и то Одлука о усклађивању оснивачког акта Туристичко спортске организације Рашка, Одлука о оснивању Јавне установе „Спортски центар“ Рашка и Одлука о давању на коришћење и управљање Спортске хале новооснованој установи „Спортски центар“.
Одборници су донели одлуку којом се Јавном комуналном предузећу ,,Рашка“ даје на коришћење и управљање припадајући простор азила за псе изграђен на катастарској парцели бр. 147 КО Рашка у површини од 228,53 м2 .
Скупштина општине Рашка је донела одлуку којом се даје сагласност за озакоњење објеката у власништву ромске популације, а који су изграђени на одређеним парцелама које су у јавној својини општине Рашка, затим Одлуку којом се приступа изради измени Плана детаљне регулације дела насеља Супње.
На седници је усвојен и Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда на територији општине Рашка за 2017. годину, као и одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рашка за 2017. годину.
Одборници су усвојили и одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Путеви Рашка“ из Рашке
На седници је донето још неколико аката као што су решење о разрешењу чланова управног и надзорног одбора Туристичко спортске организације Рашка, решење о именовању Лазара Пауновића, дипломираног менаџера за вршиоца дужности директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка, решење о именовању председника и чланова управних и надзорних одбора Туристичке организације Рашка и Јавне установе „Спортски центар“ Рашка, решење о именовању уметничког директора и организационог одбора Рашких духовних свечаности, решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора у ОШ Јошаничка Бања и Машинској школи.
Имајући у виду процедуру за регистрацију свих статусних промена и пратећих аката који су у вези са трансформацијом Туристичко спортске организације Рашка, председница Скупштине општине Рашка Мирјана Скорић је заказала хитну 17. седницу која је одржана истог дана. На овој седници одборници су дали сагласност на Статут Туристичке организације Рашка и Статут Јавне установе „Спортски центар“.

Прочитано 1763 пута

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs


Прилози РТВ РАШКА