Јавне набавке


ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 3/2017. Понуда радови лајсне за столарију општина Рашка 2017.
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Понуда израда ПТД Дечији Вртић
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Набавка канцеларијског материјала
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 5/2017. Понуда израде елабората о ЕЕ
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 6/2017. Понуда закуп ппословног простора за ГИС
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 7/2017. Усагласавање ПТД Рециклажно двориште
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 8/2017. Израда ПТД за водоснадбевање Трнавска река
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 9/2017. Израда ПТД за осветљење Трнавска река
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 10/2017. Услуга израде сајта општине Рашка
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 11/2017. Набавка бетонских армираних цеви
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 12/2017. Набавка садног материјала
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 4/2017. Набавка канцеларијског материјала поновљен поступак
ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ-Н 13/2017. Извођење радова у Ибарској улици - пропусти

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

План јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка ЈНМВ - Н 2/2017. Набавка промо материјала за потребе подршке механизма за родну равноправност Грант 072

Јавна набавка ЈН 1.1.2 – Д/2017. Набавка нафтних деривата – Евро премијум БМБ 95, Евро-дизел за потребе општинске управе Рашка

Јавна набавка ЈН 1.2.14- У/2017. Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рашка

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016 ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015 ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014 ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013 ГОДИНА